Tilbage brand

På det seneste har der været meget fremme omkring brand i pillefyr og måske er der tale om
nogle som oplever det med at fyre med træpille fyr som direkte farligt.

Men de fleste gange det sker at der er et fyr som er brændt, er der blot tale om at fyret har lavet 
en røggas eksplosion hvor nedfalds slangen er smeltet eller brændt i stykker.

Så der sker som regel ikke andet end at der kommer lidt lugt og noget aske rundt i fyrrummet,
men hvis nu det er nye bruger / ejer af et pillefyr som kommer ud for disse tilbagebrand bliver de
jo meget forskrækket.

Så derfor anbefaler Fyrteknik altid nye bruger / ejer at få et opstarts besøg, så de får fyret indstillet
rigtig fra starten af og der ved undgår disse dårlige oplevelser med deres nye pillefyr.

Vi oplever desværre tit at der er en VVS´er som har solgt og installeret et nyt pillefyr, med det der
med at indregulere fyret og give kunden instruktion i brug af fyret, er der blevet sprunget let og
elegant over og så står kunden med problemet selv og af hvad det indebære af problemer.