BTV 32

Bandteknisk vejledning nr 32 Biobrændselsfyrede Centralvamekedler 

 

Vejledningen kaldes for BTV-32

Vejledningen omhandler primært opstilling af PILLEBRÆNDER/STOKERE, det vil sige: Kedler der automatisk påføres brændsel, for eksempel via en stoker. Det er særdeles vigtigt at man har sat sig grundigt ind i opstillingsforholdene omkring disse anlæg.

Den største fare ved anlæggene er faren for tilbagebrænding til enten magasin eller lager, ofte er det anseelige mængder brændsel i relativt let antændelig form, der kan antændes såfremt anlægget ikke er rigtigt opstillet.

Man bør, inden man påbegynder opstilling af sådanne anlæg, anskaffe sig BTV-32 eller sikre sig, at den håndværker man lader udføre arbejdet, har kendskab til vejledningen.

SKORSTENSFEJEREN vil altid kunne råde og vejlede, ligeså vil kommunens tekniske forvaltning.

Brug af biobrændsler er for de fleste brændselstyper CO2 neutrale, og er således ikke med til at øge drivhuseffekten.