Nye regler 01.06.2008

Husk prøvningsattesten, når du handler brændeovn og lignende fyringsanlæg.

Fra den 1. juni 2008 er det ulovligt at købe eller sælge brændeovne og andre fyringsanlæg, hvis de udleder flere sundhedsskadelige partikler end tilladt ifølge brændeovnsbekendtgørelsen. Prøvningsattesten er din dokumentation for, at fyringsanlægget overholder de nye miljøkrav.

Fra den 1. juni er det vigtigt at have papirerne i orden, når du handler brændeovn eller lignende fyringsanlæg.

Brændeovnsbekendtgørelsen kræver nemlig, at en nyinstalleret brændeovn eller lignende fyringsanlæg – hvad enten det er ny eller brugt – skal være afprøvet på et laboratorium for at se, om det lever op til de nye grænseværdier for blandt andet partikelforurening. Er det tilfældet, udsteder laboratoriet en prøvningsattest, som ejeren skal fremvise for skorstensfejeren, når installationen skal godkendes.

Ejeren skal opbevare prøvningsattesten så længe fyringsanlægget er tilsluttet, og ved eventuelt videresalg skal attesten følge med.

Mange gamle fyringsanlæg vil ikke længere kunne sælges eller tilsluttes lovligt.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen må en nyinstalleret brændeovn højst udlede 10 gram partikler pr. kg træ. Det betyder, at mange gamle brændeovne ikke længere vil kunne sælges eller tilsluttes lovligt. Når du vil have et nyt eller vil af med dit gamle fyringsanlæg, skal du være opmærksom på følgende regler:

Nye regler for handel med brændeovne og lignende fyringsanlæg

Når du skal have nyt fyringsanlæg

1. Når du køber et fyringsanlæg, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt.

2. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du få din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen.

Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg.

1. Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan fremskaffe en prøvningsattest for, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav. Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet.

2. Kasserede fyringsanlæg afleveres på den kommunale genbrugsplads.

Omfattede fyringsanlæg.

1. Brændeovne, centralvarmekedler, pejseindsatser, pilleovne, masseovne eller lignende faste anlæg til energiproduktion, der benytter fast brændsel. Historiske fyringsanlæg fra før 1940 samt visse masseovne og pejseindsatse er undtaget.

Producenter og importører skal afprøve fyringsanlægget.

Producenter og importører af fyringsanlæg skal sørge for at få afprøvet fyringsanlægget på et akkrediteret laboratorium, som udsteder en prøvningsattest. Ved serieproduktion er det tilstrækkeligt, at få afprøvet et enkelt eksemplar. Til gengæld skal der løbende gennemføres produktionskontrol, som gør det muligt at kontrollere, om de producerede enheder er magen til den, der blev afprøvet.

Forhandlere skal udlevere fyringsanlæggets prøvningsattest.

Forhandlere skal udlevere en kopi af prøveattesten til kunden. De bør også oplyse kunden om, at prøvningsattesten er et vigtigt dokument, som skal underskrives af skorstensfejeren, når installationen godkendes.

Brugeren skal have skorstensfejerens underskrift på prøvningsattesten.

Ved tilslutningen af et fyringsanlæg skal brugeren fremvise en prøvningsattest for skorstensfejeren. Skorstensfejeren tjekker, om oplysningerne er korrekte, og underskriver prøvningsattesten. Hvis prøvningsattesten mangler, eller hvis oplysningerne ikke er korrekte, bør dette meddeles til Miljøstyrelsen. 

Kommuner kan hjælpe røgplagede boligområder.

Brændeovnsbekendtgørelsen giver også kommunerne mere klare muligheder for at gribe ind i sager, hvor et konkret fyringsanlæg giver anledning til væsentlig forurening. Den nye bekendtgørelse giver samtidig kommunerne mulighed for at indføre skærpede regler for fyringsanlæg indenfor afgrænsede boligområder, f.eks. områder der er stærkt plaget af brænderøg.

Kilde: Miljøstyrelsen