Opstartsbesøg

Opstartsbesøg af dit nye stoker eller pillefyr.

På et opstarts besøg bliver installationen gennemgået og der bliver undervist omkring brug
af fyres styrings mange funktioner. 

Ligeledes gennemgår vi sammen med bruger hvordan kedel skal renses og vedligeholdes. 

Der udføres kontrol af sikkerheds funktioner, så bruger er klar over hvilken sikkerheds anordninger der er på kedlen.

Fyret indstilles efter en røggastest/miljøtest, så fyret brænder så optimalt som muligt og hele tiden 
køre så økonomisk og miljømæsigt korrekt.

Ifølge loven er der pt. ingen krav om at pillefyret skal renses, justeres og efterses mindst én gang om året.

Prisen for et opstartsbesøg er 1875 kr incl.kørsel og moms, og denne pris gælder i hele Danmark.

Hvis der skal ændres noget på anlægget ved besøget, så vil dette ekstra arbejde blive faktureret efter timeforbrug til timepris + evt. materialer.

Bestilling af opstartsbesøg kan ske Her eller på servicetelefon 21740717.